Du skal bestille for mindst 2.400,00 DKK for at kunne bestille. Din bestillingsværdi er lige nu 0,00 DKK.

Brugt Engangs 1/2 Palle

34,00 DKK ekskl. moms

Engangs halvpalle – Brugt

Brugt Engangs halvpalle, er et godt og billigt alternativ til EUR 1/2 paller. Engangspaller er ikke lige så holdbare som EUR-Paller, men de er gode og billige til engangs-brug.

Vi har også brugte EUR halvpaller, se her

Om EUR-paller

Vi tjekker altid pallerne, inden de kommer ud til jer. De bliver kvalitetssikret efter gældne regler. Læs om reglerne heruder, eller se den fulde tekst her.

EUR-paller skal fremstilles efter standarden DS 2132 eller (hvad der er det samme) UIC code 435-2, som indeholder regler for pallernes dimensioner, materialer, styrke og mærkning.

EUR-paller må kun fremstilles og mærkes af firmaer, der har licens til det. Reparation af EUR-paller skal udføres af firmaer, der har licens til det, og reparation skal udføres efter reglerne i standarden DS 2157.

EUR-paller holder ikke evigt, og det er vigtigt, at brugerne løbende kontrollerer pallerne og sorterer de beskadigede paller fra. Frasortering skal finde sted når:

  • et bræt, en revle eller en klods mangler
  • der er flækket så meget af et top- eller bundyderbræt, at et søm eller skrueskaft er blevet synligt
  • der er flækket så meget af en klods, at et søm eller skrueskaft er blevet synligt, eller hvis ikke mindst et sæt af de to gange tre mærker kan læses
  • søm eller skruer har løsnet sig eller stikker op over top- eller bundbrædder
  • pallen er groft forurenet med olie eller andet, som vil forårsage skadelig afsmitning på godset
  • pallen har andre skader eller afvigelser fra kravene til mål, trækvalitet eller styrke, som medfører risiko for gods eller personer ved pallens anvendelse

Andet

For pallemøbler, se her

Størrelse 60 × 80 × 14 cm