Om paller

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Regler for udveksling af EUR-paller

Som modtager eller afsender af gods på EUR-paller skal du vurdere om pallen er i orden, for at afgøre den kan byttes, eller ej.

En EUR-palle kan ikke byttes hvis:
EUR-paller med én af disse fejl skal enten repareres eller kasseres:

Pallefejl

EUR-paller skal være mærkede som denne:

Palleside

Alle tre mærkninger skal være synlige mindst ét sted på pallen. Banemærket afhænger af oprindelseslandet f.eks. DB i Tyskland, SJ i Sverige og DSB i Danmmark.
DS-mærket på midterklodsen forekommer kun på danske EUR-paller.

Krav til EUR-paller

EUR-paller skal fremstilles efter standarden DS 2132 eller (hvad der er det samme) UIC code 435-2, som indeholder regler for pallernes dimensioner, materialer, styrke og mærkning.

EUR-paller må kun fremstilles og mærkes af firmaer, der har licens til det. Reparation af EUR-paller skal udføres af firmaer, der har licens til det, og reparation skal udføres efter reglerne i standarden DS 2157.

Kontrol og sortering af EUR-paller

EUR-paller holder ikke evigt, og det er vigtigt, at brugerne løbende kontrollerer pallerne og sorterer de beskadigede paller fra. Frasortering skal finde sted når:

  • et bræt, en revle eller en klods mangler
  • der er flækket så meget af et top- eller bundyderbræt, at et søm eller skrueskaft er blevet synligt
  • der er flækket så meget af en klods, at et søm eller skrueskaft er blevet synligt, eller hvis ikke mindst et sæt af de to gange tre mærker kan læses
  • søm eller skruer har løsnet sig eller stikker op over top- eller bundbrædder
  • pallen er groft forurenet med olie eller andet, som vil forårsage skadelig afsmitning på godset
  • pallen har andre skader eller afvigelser fra kravene til mål, trækvalitet eller styrke, som medfører risiko for gods eller personer ved pallens anvendelse

Et skøn

Ved bedømmelse af EUR-paller må man nødvendigvis vurdere, om en given palle er god nok, eller om den skal repareres eller kasseres.

Paller der har en lille revne, mærker efter stød, eller som er tilsmudset af normalt brug, skal ikke frasorteres. Kun paller med skader, der formindsker pallens styrke, eller som medfører risiko for, at brugeren kan komme til skade – f.eks. rive sig på udragende søm – skal frasorteres til reparation eller kasseres.

Det er en god hovedregel at frasortere de EUR-paller, som man ikke selv har lyst til at arbejde med.

Mærkning af danske EUR-paller

Venstre klods

Venstre klods

Midterklods

Midterklods

NyEURklods

Højre klods


EUR-paller fra andre lande er på venstre klods mærket med det pågældende lands jernbane forvaltnings mærke, f.eks. DB på paller fra Tyskland og SJ på paller fra Sverige. En liste over samtlige banemærker kan fås hos DANSK STANDARD.

På midterklodsen angiver 000 palleproducentens identitet og AA fremstillingsåret. På udenlandske paller kan der i stedet for AA være angivet A-BB, hvor A angiver året og BB måneden.

I Danmark mærkes midterklodsen tillige med DS og i de øvrige nordiske lande med den pågældende standardiseringsorganisations mærke. EUR-paller fra andre lande har oftest kun palleproducentens identitet og datokoden på midterklodsen. Denne kan dog også være mærket med EPAL.
EPAL er en organisation, der kan udstede mærkningslicens til producenter af EUR-paller.

Mærkningerne på venstre, højre og midterste klods skal være synlige mindst ét sted på pallen. Er dette ikke tilfældet, skal pallen repareres.

Pallens mål

Element Mål Antal
Top yderbræt 1200x145x22 2
Top midterbræt 1200x145x22 1
Top mellembræt 1200x100x22 2
Revle 800x145x22 3
Bund yderbræt 1200x100x22 2
Bund midterbræt 1200x145x22 1

Pallemaal

Tolerancer mm
Pallelængde 1200 +3/-0
Pallebredde 800 +3/-0
Tykkelse 22 +2/-0
Brætbredde 145 +5/-3
Brætbredde 100 +3/-3
Klodshøjde 78 +1/-0

De vigtigste krav til træets kvalitet

Træets fugtighed på nye paller må under produktionen ikke overstige 22%.
Misfarvning, der skyldes dårlige tørrings- og lagerforhold, tillades ikke.
Lettere blåsplint og vejrbidthed er tilladt.

Der må ikke være vankanter på revle, bundmidtbrædt og på ydersiderne af top og bundyderbrædt.
De andre dele må kun have to vankanter på højst 15 mm på ydersiden af hver del, og de må ikke
være bredere end 15 mm.
Delene skal være barkfrie.

På hver længde af et bræt svarende til brættets bredde må der ikke forekomme knaster med
diametre over

  • 1/4 af revlebrættets bredde
  • 1/3 af andre brædders bredde

og summen af knasternes diametre må ikke overstige:

  • 1/3 af revlebrættets bredde
  • 1/2 af andre brædders bredde.

I klodser tillades kun overfladiske tørrerevner. I hvert bræt tillades kun en gennemgående revne,
hvis længde er mindre end brættets bredde, og som ikke er opstået ved pallens samling.
[/av_textblock]